لوگو موسسه اندیشه و رفتار

انستیتو مطالعات اندیشه و رفتار، موسسه ای از روانشناسان است که برای ارتقا خدمات با کیفیت بالا در روانشناسی و به روز رسانی اطلاعات روان شناسان به صورت تخصص و گروه مخاطبین عمومی (خانواده ها، افراد در رده های سنی مختلف)، از طریق رعایت استانداردهای بالا و اقدامات اخلاقی انجام وظیفه می کنند.

انستیتو مطالعات اندیشه و رفتار در سال 1385 تاسیس شد. بخش آموزشی این موسسه آکادمی روان شناسی نام دارد

آکادمی در سال 1398 در پاسخ به نیاز متخصصین و افراد علاقمند به موضوعات روانشناسی تشکیل شد. آکادمی مرکزی وابسته بهع انستیتو مطالعات اندیشه و رفتار است که توسط روانشناسان حرفه ای با هدف سازماندهی آموزش های مهارتی، استفاده از ظرفیت های موجود در تربیت روان شناسان خبره، استقرار نظام اعتباربخشی آموزش مهارتی و حرفه ای، و توسعه آموزشهای مهارتی و حرفه ای در راستای نیازمندی های علمی روان شناسان و نیازمندی های روان شناختی آحاد جامعه تشکیل شده است.

ماموریت

ماموریت آکادمی روانشناسی شناخت و ارتقا صلاحیت پیشرفته در روانشناسی حرفه ای برای ایجاد یک جامعه حرفه ای است که ارتباط بین مخاطبین و متخصصان دانشگاهی را برای ایجاد فرصت های آموزش پیشرفته در روانشناسی حرفه‌ای و گسترش آگاهی برای عموم از طریق ارتقا دانش و آموزش مهیا می‌سازد.

چشم انداز

آکادمی روانشناسی به عنوان یک موسسه برتر در روانشناسی حرفه ای شناخته می شود که برای دستیابی به تعالی در آموزش مبتنی بر شواهد ، ارتقا توسعه حرفه ای مادام العمر و آموزش روان شناسی متمرکز شده است.

سیاست ها

آکادمی روانشناسی از همه تلاشها برای ارتقا آرمانهای انصاف ، عدالت و برابری در آموزش و بهرمندی از اطلاعات جدید و کارآمد پشتیبانی می کند. بر این اساس ، آکادمی تمام افراد علاقه مند را تشویق و حمایت می کند تا بدون توجه به محدودیت های مختلف، به روانشناسان بروز و کارآمد تبدیل شوند. آکادمی متعهد است که اطلاعات عمومی مطابق با این موضع را ارائه دهد ، از روش های درخواست و آزمون برای مطابقت با این موضع حمایت کند و از همه افراد به عنوان اعضای آکادمی فارغ از چنین عواملی استقبال کند. آکادمی متعهد است که با ارایه دوره های کارآمد عمومی با مخاطبین خاص، امکان برخورداری آنها و آحاد جامعه را از بهترین آموزش های ممکن برخوردار کند.

تماس با ما